Välkommen till Radonsanering och Radonmätning

VI ERBJUDER SÄKER OCH KOMPETENT RADONSANERING

Välkommen till Sorina AB – företaget som kan erbjuda fullödig radonsanering i Stockholm.

Misstänker du att ditt hus har farligt höga radonhalter? Kontakta då oss på Sorina – vi kan genomföra en radonsanering i Stockholm helt enligt regelverket. Vårt huvudsakliga arbetsområde är Stockholm och hela Mälardalen, men vi utför radonsanering i hela Sverige, såväl i bostäder som andra typer av fastigheter. Välkommen att höra av dig till oss för mer information om du är i behov av en radonsanering.

 

Varje dag utsetts vi för strålning i våra hem. Den större delen av strålningen kommer från radioaktiva ämnen som är belägna i marken, fastigheters byggnadsmaterial, i själva fastigheten, det rinnande vattnet och i våra egna kroppar.

Strålningen kommer från flera källor

Den största strålningsdosen som vi utsätts för kommer från vara egna hem, arbetsplatser, affärer eller andra lokaler där vi genomför inomhusärenden. Det finns fall där halten av radon är så pass hög att den måste sänkas med omedelbar verkan för att inte påverka de boendes hälsa på ett negativt sätt. Är din bostad drabbat av radonstrålning? Vi kan förbättra miljön med hjälp av en radonsanering.

Vid sidan av radonsanering så utför vi även en rad andra kvalitativa tjänster. Med hjälp av våra drygt 60 medarbetare kan vi hyra ut personal inom ett flertal områden: lager, logistik, markarbeten, transport och bygg. Dessutom har vi en avdelning för fastighetsskötsel som tar hand om underhåll både inomhus och utomhus. Dessutom kan vi utföra fuktbesiktning i bostäder och andra byggnader.

 

Kompetent radonsanering i Stockholm

Hur vet man att det är dags att utföra en radonsanering i hemmet? Radongas mäts i Bq/m3, vilket betyder becquerel per kubikmeter. Genomsnittsvärdet när det handlar om radon i svenska bostäder är enligt beräkningar cirka 100 Bq/m3. Nivån beräkna dock vara betydligt högre i småhus och villor och aningen lägre i flerfamiljshus.

Mätning av radonhalten kan ske på flera olika sätt. Den kan mätas i luften och genom gammastrålning från byggnadsmaterialet. Inför en nybyggnad kan det även vara bra att känna till radonhalten i marken.

Några av de metoder som används för att mäta radonhalt är spårfilm med filter, kontinuerligt registrerande radoninstrument, gammamätare och markradoninstrument. Dessa används vid olika tillfällen, beroende på var man ska mäta och hur lång tid mätningen ska ta. Vi kan hjälpa dig att mäta radonet i ditt hem på ett korrekt sätt.

Tillfällen när man bör göra en mätning

En radonmätning bör genomföras vid följande tillfällen: när du köper eller gör en om- eller tillbyggnad på ditt hus och när du ändrar ventilation eller uppvärmningssystem. En mätning bör också göras av marken när man bygger ett nytt hus. Misstänker att du att huset står i ett område med höga halter radon i marken eller om det är byggt med gammaldags blåbetong så bör man också genomföra en radonmätning.

Uppmätts för höga radonvärden (200 Bq/m3 eller högre) måste en radonsanering utföras. Våra radonexperter kan lokalisera problemet och ta reda på vart radonet kommer ifrån.

 

Orsaker till att genomföra en radonsanering

Här är några exempel på orsaker till att utföra en radonsanering och vilka metoder som passar bäst.

Beror strålningen på byggnadsmaterialet (så kallad blåbetong) så måste man förbättra  ventilationen och öka luftomsättningen i huset. Det effektivaste sättet är då att installera ett FTX-system, men det kan även gå bra att installera ett frånluftssystem och att komplettera med friskluftsventiler.

Handlar det om markradon så måste man skapa ett undertryck under huset. Då installerar vi en mekanisk frånluftsfläkt, också kallad radonsug, som suger radonet ur marken innan det kommer in i huset. Man kan även kombinera ett FTX-system med en radonsug, i de fall då det förekommer radon både i marken och byggnadsmaterialet.

Radon kan även finnas i vatten. Ska man sanera vatten från radon så luftar man vattnet på ett kraftigt sätt med en radonavskiljare.

Här kan du läsa mer om radon och radonsanering.

Oroar du dig för att det är för mycket radon i ditt hem? Välkommen att kontakta oss på Sorina AB för en kompetent och trygg radonsanering i Stockholm!